Centrum medyczne
Este-Med

Centrum Medyczne Este-Med jest przychodnią działającą na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Leczniczych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
Oferujemy kompleksowe leczenie stomatologiczne dzieci i dorosłych. Nowoczesne wyposażenie gabinetu zapewnia świadczenie usług na najwyższym poziomie i poprawia komfort pacjenta. Bazujemy tylko na sprawdzonych, wysokiej jakości materiałach i standardach
leczenia. Gwarantujemy profesjonalne oraz indywidualne podejście do problemów każdego pacjenta.Współpracujemy ze sprawdzonymi
podwykonawcami laboratoryjnymi, którzy zapewniają nam wysoki poziom prac protetycznych.
stomatolog-dentysta-ortodonyta-medycyna-estetyczna-gora-kalwaria
stomatolog-dentysta-ortodonyta-medycyna-estetyczna-gora-kalwaria

Zasady przyjęć

Na wizytę należy się wcześniej umówić telefonicznie lub osobiście. Zapisu dokonuje asystentka lub lekarz zgodnie z kolejnością zgłoszeń lub według planu leczenia. W nagłych przypadkach, w miarę możliwości, staramy się pomóc od razu lub w najbliższym wolnym terminie. Standardowa wizyta trwa 40-60 min. Wizyta protetyczna 120 min. lub dłużej. Dzień przed umówionym terminem, wizyta jest potwierdzana telefonicznie przez asystentkę. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon tylko osobiście w gabinecie.

Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie poprosimy o wypełnienie Kwestionariusza Zdrowia i zapoznanie się z cennikiem i regulaminem. Po konsultacji lekarz przedstawi plan leczenia i wstępny kosztorys.
 

Kolejność przyjmowania pacjentów

Pierwszeństwo mają pacjenci wcześniej umówieni na wizytę. Staramy się aby wizyty odbywały się punktualnie lecz zdarzają się nieprzewidziane sytuacje i zabiegi wydłużają się. Dlatego prosimy o wyrozumiałość w przypadku ewentualnych opóźnień. W danym dniu przyjmowani są pacjenci wcześniej umówieni lub z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego leczenia w naszym gabinecie. Pozostali pacjenci wymagający pomocy lekarskiej umawiani są na najbliższy wolny termin lub kierowani na ostry dyżur, gdzie udzielona zostanie pomoc doraźna. Na kontynuację leczenia zapraszamy do CM ESTE-MED.
 

Odwoływanie wizyt

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się na potwierdzone wizyty lub odwoływanie ich nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem. Lekarz czeka na pacjenta z całą obsługą gabinetu. Pozwoli to innemu pacjentowi skorzystanie ze zwolnionego terminu.
Spóźnienia
Spóźnienia na wizytę powyżej 15 min traktowane są jako rezygnacja z wizyty
 
stomatolog-dentysta-ortodonyta-medycyna-estetyczna-gora-kalwaria
stomatolog-dentysta-ortodonyta-medycyna-estetyczna-gora-kalwaria

Gwarancja

Gwarantujemy, że wszystkie usługi stomatologiczne są wykonywane przez nas z najwyższą starannością, według aktualnych i najnowszych metod leczenia, przy użyciu najnowszych materiałów i technologii. Na prace wykonane w CM ESTE-MED. Udzielamy gwarancji na okres:
 • 2 lata wypełnienia kompozytowe
 • 2 lata uzupełnienia protetyczne
 • 10 lat implanty (gwarancja producenta na produkt)
Jeżeli w okresie gwarancji wypełnienie lub uzupełnienie protetyczne odkształci się, zmieni kolor lub ulegnie deformacji w okresie 14 zostanie bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.
 
Przywileje gwarancyjne przysługują Pacjentom pod warunkiem:
 • zgody pacjenta na pełną diagnostykę radiologiczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia leczenia oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej przed leczeniem, w trakcie trwania i po jego zakończeniu.
 • zobowiązania się Pacjenta do regularnych wizyt kontrolnych co 6 miesięcy
 • uzupełnienia wszystkich współistniejących braków zębowych (ilościowych i jakościowych) wg zalecań lekarza. Pozwala to na odtworzenie jak najlepszych warunków zgryzowych w jamie ustnej i likwidację przeciążeń nowo wykonanych prac, które mogłyby prowadzić do ich mechanicznego uszkodzenia.
 •  
Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:
 • przerwał zaplanowane leczenie
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez
 • nie zgłasza się na wyznaczone wizyty kontrolne
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
 • uległ wypadkowi podczas którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • cierpi na bruksizm
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez
 • uszkodził protezę poza jamą ustną
W przypadku zaistnienia wady lub dolegliwości będącej wynikiem leczenia stomatologicznego Pacjent zobowiązany jest do osobistego, niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza prowadzącego lub jego zastępcy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu wystąpienia problemu.
 

Zakres usług

Medycyna estetyczna

Stomatologia